PGM SaleDeck SL (het moederbedrijf van My360) is, als het gaat om een ​​privacybeleid, de “Beste jongen in de klas”. We doen alles volgens de regels en gaan niet uit de pas. We behandelen onze bezoekers precies zoals we zouden verwachten dat ze door anderen behandeld zouden worden. We verzamelen wel enkele persoonsgegevens van u, maar we zorgen er altijd voor dat deze gegevens beveiligd zijn en niet aan derden worden doorgegeven. En als we van tijd tot tijd contact met u opnemen, heeft u altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven voor onze diensten.

Dat is eigenlijk alles wat u over ons moet weten… 

 1. Wij beschermen uw gegevens
 2. We zullen uw gegevens nooit met anderen delen

We kunnen u om de volgende redenen om uw persoonlijke gegevens vragen: 

 • Voor- en achternaam: niemand wil “Oy”, “WhatsHisFace” of “You there” genoemd worden, daarom willen we graag je volledige naam weten. Zo kunnen we je correct aanspreken.
 • E-mailadres: we sturen je niet alleen een bevestiging van het verzoek dat je op onze site hebt ingevuld, we sturen je ook graag een schat aan informatie over het gegeven onderwerp als die beschikbaar is in de toekomst!
  • Als je onze site bezoekt, gaan we ervan uit dat je een passie hebt voor My360 en 360 graden software en hardware, dus we zullen je daar van tijd tot tijd informatie over sturen. En als ik zeg van tijd tot tijd, dan bedoel ik hoogstens één keer per maand… niemand heeft tegenwoordig tijd om meer nieuwsbrieven te sturen! Maar wees gerust, u kunt zich op elk moment afmelden voor deze nieuwsbrieven. We zullen niet beledigd zijn.
  • Als u een Plush Media-klant bent (inclusief My360 of PlushGlobalMedia), zullen we u van tijd tot tijd op de hoogte houden van software-updates of wetswijzigingen die van invloed kunnen zijn op onze service. Dit is belangrijk en gebeurt slechts sporadisch, dus zorg ervoor dat je daarop geabonneerd bent!
 • Bedrijfsnaam: als we om uw bedrijfsnaam vragen, is dat omdat we er zeker van willen zijn dat het item waarover u informatie heeft aangevraagd, echt geschikt is voor uw bedrijf. We geloven niet in generieke ondersteuning, we geven er echt om (ja dat klopt!!) en kijken graag naar uw bedrijf voordat we u advies en informatie sturen.
 • Telefoonnummer: alleen als we het echt nodig hebben! Niemand houdt meer van telefoneren en dat geldt ook voor ons! Dus alleen als het echt moet, nemen we telefonisch contact met je op, en 99% van de tijd per WhatsApp, dit kan zijn wanneer we belangrijk nieuws voor je hebben, als we denken dat je onze e-mail misschien niet hebt ontvangen (kijk naar u Spambox!!) of als er een urgentie is om direct te handelen met betrekking tot bijvoorbeeld uw abonnement. We zouden je ook bellen als we denken dat een zombie-invasie op handen is.

Cookies:

Als je op onze website bent, kun je cookies accepteren (verderop vind je de erg saaie en moeilijk te begrijpen uitleg hiervan, maar hier is de uitleg die een normaal mens zonder rechtendiploma zal begrijpen)

Als u cookies wel of niet accepteert, verandert dit niet wat u op onze site ‘ziet’, maar kan het wel invloed hebben op hoe u onze site ‘gebruikt’. We bewaren cookies 2 jaar.

We gebruiken cookies bijvoorbeeld wanneer: 

 • Je vult een contactformulier in, het vult het de volgende keer automatisch weer in (tijdbesparing daar!)
 • Je logt in op onze software en het onthoudt je login (geen ander wachtwoord om te onthouden, hey ho!)
 • U bezoekt een bepaalde pagina op onze site – we kunnen u dan op internet “volgen” met een advertentie over die service. Eng toch?? Niet zozeer, iedereen doet het, en ons budget is KLEIN dus je zult waarschijnlijk niets van ons zien. Als je een van onze advertenties ziet, klik er dan niet op, dat kost ons een fortuin! Dus als u bijvoorbeeld een van onze blogs leest over ‘360-camera’s’, kunnen we u enkele advertenties laten zien die relevant zijn voor 360-camera’s via Facebook-advertenties, Google-advertenties of Linkedin-advertenties.
 • We gebruiken ook cookies in onze e-mails. Zo weten we wie onze e-mail opent en wie niet, of wie waar heeft geklikt en waarom. We gebruiken deze gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn en u dingen te kunnen sturen waarin u volgens onze cookiegegevens algemeen geïnteresseerd bent.
 • Cookies helpen ons ook te bepalen of een bepaalde pagina op onze site vaak wordt bezocht of niet. Hiervoor gebruiken we een cookie van Google Analytics. Het vertelt ons waar onze bezoekers vandaan komen, hoe lang ze op onze site zijn gebleven, welke pagina’s ze hebben bezocht en nog veel meer zaken zoals leeftijd, geslacht en zoekgedrag van onze bezoekers.
 • U kunt uw cookies zelf wissen. Hier leest u hoe u dat doet.

Daarnaast gebruiken we uw gegevens als volgt: 

 1. Ondersteuning / klantenservice
  1. Je kunt met ons bellen, e-mailen, schrijven, facebooken of chatten via onze chatbox. Je zou ons zelfs kunnen whatsappen, berichten, taggen en @vermelden. Alles wat u gebruikt om met ons te communiceren, kan worden opgenomen en toegevoegdnaar uw persoonlijk dossier dat we van u hebben. Dit is handig, zodat je niet 2 keer dezelfde vraag hoeft te stellen, dus als een nieuwe medewerker je vraag behandelt, weten ze precies waar je het over hebt. Als je wilt dat we alle gegevens die we van je hebben wissen, verwijderen we ze graag allemaal – stuur ons een e-mail.
 2. Nieuwsbrieven:
  1. We sturen je eigenlijk alleen een nieuwsbrief als we denken dat dit absoluut noodzakelijk is. En als we dat doen, maken we ze leuk, zodat jij ook een fijne dag hebt! We kunnen je bijvoorbeeld een e-mail sturen als er gepland onderhoud is op onze server, of als we een nieuwe functie hebben toegevoegd die we gewoon moeten delen. We kunnen je ook een e-mail sturen als we een nieuwe service uitbrengen waarvan we denken dat die interessant voor je is of als er een zombie-invasie dreigt.
  2. Als je een kopie wilt van alle persoonlijke gegevens die we van je hebben, vraag het dan. Je krijgt misschien een stapel post-it’s … maar je hebt het wel gevraagd!

Als je op enig moment het gevoel hebt dat de informatie die we over je hebben onjuist is, en je niet wilt worden gewaarschuwd wanneer een zombie-invasie op handen is, kun je altijd je gegevens wijzigen door ons een e-mail te sturen op info@plush-media. com.

Dus dat is de korte en gemakkelijk te begrijpen versie van deze privacyverklaring.

Maar natuurlijk… dat is niet genoeg voor de rechtbanken! Dus hieronder vindt u de langere en veel moeilijker te begrijpen regels van onze privacyverklaring die elke advocaat op een warme en gezellige zaterdagavond zal opwinden. Als je hier vragen over hebt, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Ja, dat is een “info”-adres, maar wees gerust, een echte persoon zal je antwoorden, tenzij er een zombie-invasie was… dan kunnen we niet verantwoordelijk zijn voor de reactie die je krijgt…

——————————————————————————————————–

Officieel privacybeleid

U bevindt zich momenteel op de website: www,my360tours.com. Het merk My360 is eigendom van en wordt beheerd door PGM SaleDeck SL – A Plush Global Media Company.

We zijn zeer verheugd dat u interesse heeft getoond in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het beheer van de PGM SaleDeck SL. Het gebruik van de internetpagina’s van de PGM SaleDeck SL is mogelijk zonder enige aanduiding van persoonlijke gegevens; als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met het land- specifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de PGM SaleDeck SL. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het grote publiek informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij recht hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft PGM SaleDeck SL tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van persoonlijke gegevens die via deze website worden verwerkt, te garanderen. Gegevensoverdracht via internet kan in principe beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming mogelijk niet wordt gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonlijke gegevens aan ons over te dragen via alternatieve middelen, b.v. telefonisch.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van de PGM SaleDeck SL is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, willen we eerst de gebruikte terminologie uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder meer de volgende termen:

 • a)    Persoonsgegevens

  Persoonlijke gegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 • b) Betrokkene

  Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c)    Verwerking

  Verwerking is elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonlijke gegevens of op sets van persoonlijke gegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, afstemming of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.

 • d)    Beperking van verwerking

  Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

 • e)    Profilering

  Profilering betekent elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid te analyseren of te voorspellen. , persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

 • f)     Pseudonimisering

  Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g)    Verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking

  Verwerkingsverantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel en de middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door het recht van de Unie of de lidstaten.

 • h)    Verwerker

  Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

 • i)      Ontvanger

  Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of een andere instantie aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt, al dan niet een derde partij. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels voor gegevensbescherming overeenkomstig de doeleinden van de verwerking.

 • j)      Derde partij

  Derde partij is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of lichaam anders dan de betrokkene, verantwoordelijke, verwerker en personen die, onder direct gezag van de verantwoordelijke of verwerker, gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

  p>

 • k)    Toestemming

  Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar.

2. Naam en adres van de controller

Verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

PGM SaleDeck SL

CC La Trocha, Spanbox B 309

29100 munt

Spanje

Telefoon: 951 193 436

E-mail: [email protected]

Website: https://www.plush-media.com

3. Cookies

De internetpagina’s van de PGM SaleDeck SL gebruiken cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser in een computersysteem worden opgeslagen.

Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen bezochte internetsites en servers de individuele browser van de betrokken persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de PGM SaleDeck SL de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten bieden die niet mogelijk zouden zijn zonder de cookie-instelling.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd met de gebruiker in gedachten. Cookies stellen ons, zoals eerder vermeld, in staat om onze websitegebruikers te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies gebruikt, b.v. hoeft niet bij elke toegang tot de website toegangsgegevens in te voeren, omdat deze door de website worden overgenomen en de cookie dus op het computersysteem van de gebruiker wordt opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in een online winkel. De webwinkel onthoudt de artikelen die een klant via een cookie in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies via onze website voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle populaire internetbrowsers. Als de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van de PGM SaleDeck SL verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Verzameld kunnen zijn (1) de browsertypes en -versies die worden gebruikt, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (zogenaamde verwijzers), (4) de sub -websites, (5) de datum en tijd van toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem, en (8) alle andere soortgelijke gegevens en informatie die kan worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de PGM SaleDeck SL geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de advertenties te optimaliseren, (3) de levensvatbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en websitetechnologie op lange termijn te waarborgen en (4) rechtshandhavingsinstanties de informatie verstrekken die nodig is voor strafrechtelijke vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de PGM SaleDeck SL anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch, met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke met vermelding van persoonsgegevens. Welke persoonlijke gegevens aan de controller worden doorgegeven, wordt bepaald door het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke en voor zijn eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De verwerkingsverantwoordelijke kan verzoeken om overdracht aan een of meer verwerkers (bijvoorbeeld een pakketdienst) die persoonsgegevens ook gebruikt voor een intern doel dat kan worden toegeschreven aan de verwerkingsverantwoordelijke.

Door te registreren op de website van de controller, worden ook het IP-adres – toegewezen door de internetserviceprovider (ISP) en gebruikt door de betrokkene – datum en tijd van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en zo nodig opsporing van gepleegde strafbare feiten mogelijk te maken. Voor zover de opslag van deze gegevens noodzakelijk is om de verwerkingsverantwoordelijke te beveiligen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven, of als de doorgifte het doel heeft van strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene, met de vrijwillige vermelding van persoonlijke gegevens, is bedoeld om de verantwoordelijke in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers mogen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de bij de registratie opgegeven persoonsgegevens te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de verwerkingsverantwoordelijke te laten verwijderen.

De gegevensbeheerder zal te allen tijde op verzoek aan elke betrokkene informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien zal de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of aanwijzing van de betrokkene persoonsgegevens corrigeren of wissen, voor zover er geen wettelijke bewaarverplichtingen zijn. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan ​​in dit verband als contactpersonen ter beschikking van de betrokkene.

6. Abonnement op onze nieuwsbrieven

Op de website van de PGM SaleDeck SL krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. Het hiervoor gebruikte invoermasker bepaalt welke persoonlijke gegevens worden verzonden, evenals wanneer de nieuwsbrief bij de controller wordt besteld.

De PGM SaleDeck SL informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over zakelijke aanbiedingen. De nieuwsbrief van de onderneming mag alleen worden ontvangen Gegeven door de betrokkene als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de verzending van de nieuwsbrief. Er wordt een bevestigingsmail verzonden naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor verzending van de nieuwsbrief, om juridische redenen, in de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om te bewijzen of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene bevoegd is om de nieuwsbrief te ontvangen.

Tijdens de registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres van het computersysteem op dat door de internetprovider (ISP) is toegewezen en dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van de registratie, evenals de datum en tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te begrijpen en dient daarmee het doel van de rechtsbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een registratie voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd, zolang dit voor de werking van de nieuwsbriefservice of een betreffende registratie nodig is, zoals bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod, of bij wijziging van technische omstandigheden. Er vindt geen overdracht van persoonlijke gegevens die door de nieuwsbriefservice worden verzameld aan derden plaats. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan te allen tijde door de betrokkene worden beëindigd. De toestemming voor de opslag van persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan op elk moment worden ingetrokken. Voor het intrekken van de toestemming vindt u in elke nieuwsbrief een bijbehorende link. Het is ook mogelijk om je op elk moment direct op de website van de verantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbrief, of dit op een andere manier aan de verantwoordelijke te communiceren.

7. Nieuwsbrief bijhouden

De nieuwsbrief van de PGM SaleDeck SL bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingebed in dergelijke e-mails, die in HTML-indeling worden verzonden om het opnemen en analyseren van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische analyse mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingebouwde trackingpixel kan de PGM SaleDeck SL zien of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail zijn opgeroepen door betrokkenen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld in de trackingpixels in de nieuwsbrieven, worden door de controller opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en om de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter af te stemmen op de interesses van de gegevens onderwerpen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de respectieve afzonderlijke toestemmingsverklaring die is afgegeven door middel van de double-opt-in-procedure in te trekken. Na een intrekking worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. De PGM SaleDeck SL beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

8. Contactmogelijkheid via de website

De website van de PGM SaleDeck SL bevat informatie die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene doorgegeven persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de gegevensbeheerder worden verzonden, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of het contact met de betrokkene. Er is geen overdracht van deze persoonlijke gegevens aan derden.

9. Reactiefunctie in de blog op de website

De PGM SaleDeck SL biedt gebruikers de mogelijkheid om individuele opmerkingen over individuele blogbijdragen achter te laten op een blog, die zich op de website van de controller bevindt. Een blog is een webgebaseerd, publiek toegankelijk portaal waar een of meer mensen die bloggers of webbloggers worden genoemd, artikelen kunnen plaatsen of gedachten kunnen opschrijven in zogenaamde blogposts. Blogposts kunnen meestal worden becommentarieerd door derden.

Als een betrokkene een opmerking achterlaat op de blog die op deze website is gepubliceerd, worden de opmerkingen van de betrokkene ook opgeslagen en gepubliceerd, evenals informatie over de datum van het commentaar en over de door de gebruiker gekozen (pseudoniem) de betrokkene. Bovendien wordt ook het IP-adres geregistreerd dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen. Deze opslag van het IP-adres vindt plaats om veiligheidsredenen en in het geval dat de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst via een bepaalde opmerking. De opslag van deze persoonsgegevens is dan ook in het eigen belang van de verwerkingsverantwoordelijke, zodat hij zich kan verontschuldigen bij een inbreuk ent. Deze verzamelde persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij een dergelijke overdracht wettelijk vereist is of het doel van de verdediging van de gegevensbeheerder dient.

10. Abonnement op reacties in de blog op de website

De opmerkingen in de blog van de PGM SaleDeck SL kunnen door derden worden onderschreven. In het bijzonder bestaat de mogelijkheid dat een commentator zich abonneert op de reacties die volgen op zijn reacties op een bepaalde blogpost.

Als een betrokkene besluit zich op de optie te abonneren, stuurt de verwerkingsverantwoordelijke een automatische bevestigingsmail om de dubbele opt-in-procedure te controleren of de eigenaar van het opgegeven e-mailadres voor deze optie heeft gekozen . De optie om je te abonneren op reacties kan op elk moment worden beëindigd.

11. Routine wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken, of voor zover dit wordt toegestaan ​​door de Europese wetgever of andere wetgevers in wet- of regelgeving waaraan de controller is onderworpen aan.

Als het opslagdoel niet van toepassing is, of als een door de Europese wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

12. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke de bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonlijke gegevens over hem of haar worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • b) Recht op toegang

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde gratis informatie over zijn of haar opgeslagen persoonlijke gegevens en een kopie van deze informatie te verkrijgen. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de doeleinden van de verwerking;
  • de betrokken categorieën persoonsgegevens;
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
  • waar mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard, of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
  • het bestaan ​​van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van persoonsgegevens betreffende de betrokkene, of om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
  • het bestaan ​​van het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
  • wanneer de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over hun bron;
  • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, evenals de betekenis en beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op toegang, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller.

 • c) Recht op rectificatie

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de rectificatie van hem of haar betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

  Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 • d) Recht op wissen (Recht om te worden vergeten)

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke zonder onnodige vertraging de wissing van hem of haar betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens onverwijld te wissen wanneer een van de de volgende gronden gelden, zolang de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
  • De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd ed overeenkomstig punt (a) van artikel 6(1) van de AVG, of punt (a) van artikel 9, lid 2 van de AVG, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2, van de AVG.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

  Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene het wissen van door de PGM SaleDeck SL opgeslagen persoonlijke gegevens wil verzoeken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. Een medewerker van PGM SaleDeck SL zal er onmiddellijk voor zorgen dat aan het verzoek tot wissen onmiddellijk wordt voldaan.

  Indien de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door dergelijke verwerkingsverantwoordelijken van alle links naar, of kopieën of replicaties van, die persoonsgegevens, voor zover verwerking niet vereist is. Een medewerker van de PGM SaleDeck SL zal in individuele gevallen de nodige maatregelen treffen.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om van de verwerkingsverantwoordelijke beperking van de verwerking te verkrijgen wanneer een van de volgende situaties van toepassing is:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig en de betrokkene is tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan.
  • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar heeft de betrokkene nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

  Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de verwerking van door de PGM SaleDeck SL opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de controller. De medewerker van de PGM SaleDeck SL regelt de beperking van de verwerking.

 • f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft het recht om die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, zolang de verwerking gebaseerd is op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of punt (a) van artikel 9, lid 2, van de AVG, of op een contract op grond van punt (b) van artikel 6, lid 1, van de AVG, en de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, zolang de verwerking is niet noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

  Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn of haar recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, indien technisch haalbaar en wanneer heeft dus geen nadelige invloed op de rechten en vrijheden van anderen.

  Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene op elk moment contact opnemen met een medewerker van de PGM SaleDeck SL.

 • g) Recht van bezwaar

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, op grond van punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1, van de AVG. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

  PGM SaleDeck SL zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

  Als de PGM Sale De ck SL persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de PGM SaleDeck SL tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal de PGM SaleDeck SL de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

  Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door PGM SaleDeck SL voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd om redenen van algemeen belang.

  Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van de PGM SaleDeck SL. Bovendien is het de betrokkene vrij in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van bezwaar te gebruiken met geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

 • h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, inclusief profilering

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor hem of haar heeft, of hem of haar op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft, zolang aangezien het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) niet is toegestaan ​​door het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en waarin ook passende maatregelen zijn vastgelegd om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de PGM SaleDeck SL passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst van de verantwoordelijke voor de verwerking, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

  Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming wil uitoefenen, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de PGM SaleDeck SL.

 • i) Recht om toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

  Elke betrokkene heeft het door de Europese wetgever verleende recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonlijke gegevens op elk moment in te trekken.

  Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de PGM SaleDeck SL.

13. Gegevensbescherming voor sollicitaties en de sollicitatieprocedures

De gegevensbeheerder verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant overeenkomstige sollicitatiedocumenten per e-mail of door middel van een webformulier op de website bij de verwerkingsverantwoordelijke indient. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de ingediende gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Indien door de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten automatisch gewist twee maanden na de kennisgeving van het weigeringsbesluit, op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de verantwoordelijke zich tegen het wissen verzetten. Een ander legitiem belang in deze relatie is b.v. bewijslast in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

14. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Facebook

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op internet, een online gemeenschap, waar gebruikers gewoonlijk met elkaar kunnen communiceren en interactie kunnen hebben in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Facebook staat gebruikers van sociale netwerken toe om privéprofielen te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als een persoon buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verwerkingsverantwoordelijke Facebook Ierland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetwebsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Facebook-component (Facebook-plug-ins) is geïntegreerd, wordt de webbrowser op het informatietechnologiesysteem van de de betrokkene wordt automatisch gevraagd om de weergave van de bijbehorende Facebook-component van Facebook te downloaden via de Facebook-component. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u onder https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gebracht van welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook, detecteert Facebook bij elke oproep van onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van hun verblijf op onze internetsite – welke specifieke subsite van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Facebook-component en gekoppeld aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de in onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, b.v. de “Vind ik leuk”-knop, of als de betrokkene een opmerking plaatst, dan koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene, wanneer de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook tijdens het oproepen van onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Facebook niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn Facebook-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De door Facebook gepubliceerde richtlijn voor gegevensbescherming, die beschikbaar is op https://facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Daarnaast wordt daar uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende configuratie-opties beschikbaar om de gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren. Deze applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om een ​​gegevensoverdracht naar Facebook te elimineren.

15. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google AdSense

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke Google AdSense geïntegreerd. Google AdSense is een online service waarmee advertenties op sites van derden kunnen worden geplaatst. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat advertenties die op sites van derden worden weergegeven, selecteert om te matchen met de inhoud van de respectievelijke site van derden. Google AdSense maakt een op interesses gebaseerde targeting van de internetgebruiker mogelijk, die wordt geïmplementeerd door middel van het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De werkmaatschappij van de AdSense-component van Google is Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van de AdSense-component van Google is de integratie van advertenties op onze website. Google AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het plaatsen van de cookie kan Alphabet Inc. het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google AdSense-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google AdSense-component ten behoeve van online adverteren en de afwikkeling van commissies aan Alphabet Inc. Tijdens deze technische procedure krijgt de onderneming Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet dient Inc., onder andere om de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisieafrekeningen te maken.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser voorkomen en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die al in gebruik zijn door Alphabet Inc. op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in webpagina’s om een ​​logbestandregistratie en een logbestandanalyse mogelijk te maken waarmee een statistische analyse kan worden uitgevoerd. Gebaseerd op dit Door de ingebouwde trackingpixels kan Alphabet Inc. bepalen of en wanneer een website is geopend door een betrokkene en op welke links is geklikt door de betrokkene. Trackingpixels dienen onder meer om de bezoekersstroom op een website te analyseren.

Via Google AdSense worden persoonlijke gegevens en informatie, waaronder ook het IP-adres en die nodig zijn voor het verzamelen en bijhouden van de weergegeven advertenties, verzonden naar Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. The Alphabet Inc. kan de verzamelde persoonlijke gegevens via deze technische procedure aan derden bekendmaken.

Google AdSense wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

16. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke de component van Google Analytics geïntegreerd (met de anonimiseringsfunctie). Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en analyseren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar een persoon vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Webanalyse wordt voornamelijk gebruikt voor de optimalisatie van een website en om een ​​kosten-batenanalyse van internetadvertenties uit te voeren.

De exploitant van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Voor de webanalyse via Google Analytics gebruikt de verwerkingsverantwoordelijke de applicatie “_gat. _anonymizeIp”. Door middel van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragsluitende staat bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.</p >

Het doel van de Google Analytics-component is om het verkeer op onze website te analyseren. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en om online rapporten te verstrekken, die de activiteiten op onze websites weergeven, en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van onze website voor ons te leveren.</p >

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarin een Google Analytics-component is geïntegreerd, verzendt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gegevens via de Google Analytics-component ten behoeve van online adverteren en de afrekening van commissies aan Google. Tijdens deze technische procedure verwerft de onderneming Google kennis van persoonlijke informatie, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer dient om de herkomst van bezoekers en klikken te begrijpen en vervolgens provisieafrekeningen te maken.< /p>

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit de toegang is gemaakt en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze internetsite worden dergelijke persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser voorkomen en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google Analytics een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een verzameling gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics, die verband houden met het gebruik van deze website, evenals de verwerking van deze gegevens door Google en de kans om zoiets uitsluiten. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout en installeren. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via een JavaScript, dat gegevens en informatie over de bezoeken van internetpagina’s niet naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-ons wordt door Google als een bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-ons opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser-add-on is verwijderd door de betrokkene of een andere persoon die is toe te schrijven aan hun bevoegdheid, of is uitgeschakeld, is het mogelijk om de browser-add-ons opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ en onder http://www.google.com/analytics/terms /us.html. Google Analytics wordt verder uitgelegd onder de volgende link https://www.google.com/analytics/.

17. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google Remarketing

Op deze website heeft de controller Google Remarketing-services geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google AdWords, waarmee een onderneming advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder op de internetsite van de onderneming hebben verbleven. De integratie van Google Remarketing stelt een onderneming dus in staat om op gebruikers gebaseerde advertenties te creëren en zo relevante advertenties te tonen aan geïnteresseerde internetgebruikers.

De werkmaatschappij van de Google Remarketing-services is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Remarketing is het invoegen van interesserelevante advertenties. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties op het Google-netwerk of op andere websites weer te geven, die zijn gebaseerd op individuele behoeften en afgestemd op de interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Met de instelling van de cookie maakt Google het mogelijk om de bezoeker van onze website te herkennen als hij opeenvolgende webpagina’s oproept, die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Bij elke oproep naar een internetsite waarop de dienst door Google Remarketing is geïntegreerd, identificeert de webbrowser van de betrokkene zich automatisch met Google. Tijdens deze technische procedure ontvangt Google persoonlijke informatie, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt voor het invoegen van interesserelevante advertenties.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, b.v. de door de betrokkene bezochte internetpagina’s. Telkens wanneer we onze internetpagina’s bezoeken, worden persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan, zoals hierboven vermeld, het plaatsen van cookies via onze website te allen tijde door een overeenkomstige aanpassing van de gebruikte webbrowser voorkomen en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke aanpassing aan de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kunnen cookies die al door Google worden gebruikt op elk moment worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokkene de link naar www.google.de/settings/ads oproepen en de gewenste instellingen uitvoeren in elke internetbrowser die door de betrokkene wordt gebruikt.

Meer informatie en de actuele gegevensbeschermingsbepalingen van Google kunnen worden opgehaald onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

18. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google+

Op deze website heeft de controller de Google+-knop als onderdeel geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op internet, een online gemeenschap, waar gebruikers gewoonlijk met elkaar kunnen communiceren en interactie kunnen hebben in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of zakelijke informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer het maken van privéprofielen, het uploaden van foto’s en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, downloadt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch een weergave van de bijbehorende Google+ knop van Google through de respectieve Google+ knop component. Tijdens deze technische procedure wordt Google op de hoogte gebracht van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Google+, herkent Google bij elke oproep van onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van zijn of haar verblijf op onze website, welke specifieke sub- pagina’s van onze internetpagina werden bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Google+ knop en Google koppelt deze aan het respectievelijke Google+ account dat aan de betrokkene is gekoppeld.

Als de betrokkene op de op onze website geïntegreerde Google+-knop klikt en dus een Google+ 1-aanbeveling geeft, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+ 1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar beschikbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Vervolgens wordt een Google+ 1-aanbeveling van de betrokkene op deze website samen met andere persoonlijke gegevens, zoals de door de betrokkene gebruikte Google+-accountnaam en de opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt op andere Google-diensten, zoals zoekmachines resultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijv op internetpagina’s of in verband met advertenties. Google kan het bezoek aan deze website ook koppelen aan andere persoonsgegevens die bij Google zijn opgeslagen. Google legt deze persoonlijke informatie verder vast met als doel de verschillende Google-services te verbeteren of te optimaliseren.

Door de Google+-knop ontvangt Google informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website is ingelogd op Google+. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene wel of niet op de Google+ knop klikt.

Als de betrokkene geen persoonlijke gegevens naar Google wil verzenden, kan hij of zij een dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+ account voordat hij onze website oproept.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google vindt u onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Meer referenties van Google over de Google+1-knop kunnen worden verkregen onder https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

19. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Google-AdWords

Op deze website heeft de controller Google AdWords geïntegreerd. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de zoekresultaten van Google en het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder vooraf specifieke zoekwoorden definiëren met behulp waarvan een advertentie in de zoekresultaten van Google pas wordt weergegeven wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een ​​zoekwoordrelevant zoekresultaat op te halen. In het Google Advertising Network worden de advertenties op relevante webpagina’s verspreid met behulp van een automatisch algoritme, rekening houdend met de eerder gedefinieerde zoekwoorden.

De werkmaatschappij van Google AdWords is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Het doel van Google AdWords is de promotie van onze website door het opnemen van relevante advertenties op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de zoekmachine Google en het invoegen van advertenties van derden op onze website.

/p>

Als een betrokkene onze website bereikt via een Google-advertentie, wordt via Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene geplaatst. De definitie van cookies is hierboven uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen en wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen. Door de conversiecookie kunnen zowel Google als de controller begrijpen of een persoon die een AdWords-advertentie op onze website heeft bereikt, verkopen heeft gegenereerd, dat wil zeggen een verkoop van goederen heeft uitgevoerd of geannuleerd.

De gegevens en informatie die worden verzameld door het gebruik van de conversiecookie, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties is bediend om het succes of falen van elke AdWords-advertentie vast te stellen en om onze AdWords-advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google AdWords-adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.

De conversiecookie slaat persoonlijke informatie op, b.v. de door de betrokkene bezochte internetpagina’s. Elke keer dat we onze internetpagina’s bezoeken, persoonlijke data, inclusief het IP-adres van de internettoegang die door de betrokkene wordt gebruikt, wordt verzonden naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via de technische procedure zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven vermeld, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en zo het plaatsen van cookies permanent weigeren. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een cookie die is ingesteld door Google AdWords op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de op interesses gebaseerde advertenties van Google. Daarom moet de betrokkene vanuit elk van de gebruikte browsers de link www.google.de/settings/ads openen en de gewenste instellingen instellen.

Meer informatie en de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Google kunnen worden opgevraagd onder https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

20. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Instagram

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke componenten van de dienst Instagram geïntegreerd. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto’s en video’s kunnen delen en dergelijke gegevens kunnen verspreiden in andere sociale netwerken.

De werkmaatschappij van de door Instagram aangeboden diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch gevraagd om een ​​weergave van de bijbehorende Instagram-component van Instagram te downloaden. Tijdens deze technische procedure wordt Instagram zich bewust van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Instagram, detecteert Instagram bij elke oproep naar onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van hun verblijf op onze internetsite – welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Instagram-component en is gekoppeld aan het respectieve Instagram-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen klikt, koppelt Instagram deze informatie aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Instagram ontvangt via de Instagram-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van de oproep naar onze website is ingelogd op Instagram. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Instagram-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Instagram voor de betrokkene niet wenselijk is, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn Instagram-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram kunnen worden opgehaald onder https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

21. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van LinkedIn

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd. LinkedIn is een webgebaseerd sociaal netwerk waarmee gebruikers met bestaande zakelijke contacten verbinding kunnen maken en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen in meer dan 200 landen gebruiken LinkedIn. Zo is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VERENIGDE STATEN. Voor privacykwesties buiten de VERENIGDE STATEN is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland verantwoordelijk.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de de betrokkene wordt automatisch gevraagd om een ​​weergave van de bijbehorende LinkedIn-component van LinkedIn te downloaden. Meer informatie over de LinkedIn-plug-in vindt u onder https://developer.linkedin.com/plugins. Tijdens deze technische procedure krijgt LinkedIn kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als tDe betrokkene is tegelijkertijd ingelogd op LinkedIn, LinkedIn detecteert bij elke oproep naar onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van hun verblijf op onze internetsite – welke specifieke subpagina van onze internetpagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de LinkedIn-component en gekoppeld aan het respectieve LinkedIn-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde LinkedIn-knoppen klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt via de LinkedIn-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij LinkedIn is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de LinkedIn-knop klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan LinkedIn niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn LinkedIn-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

LinkedIn biedt onder https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls de mogelijkheid om u af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties, evenals de mogelijkheid om advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van gelieerde ondernemingen zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het plaatsen van dergelijke cookies kan worden geweigerd onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het toepasselijke privacybeleid voor LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar onder https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

22. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Pinterest

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op internet, een online gemeenschap waarmee gebruikers in een virtuele ruimte met elkaar kunnen communiceren en met elkaar kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen, of de internetgemeenschap in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Pinterest stelt de gebruikers van het sociale netwerk in staat om onder meer fotoverzamelingen en individuele afbeeldingen evenals beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pins) te publiceren, die vervolgens kunnen worden gedeeld door andere gebruikers (zogenaamde re-pins) of heeft gereageerd.

De werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Pinterest-component (Pinterest-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch gevraagd om via de respectievelijke Pinterest-component een weergave van de overeenkomstige Pinterest-component te downloaden. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar onder https://pinterest.com/. Tijdens deze technische procedure krijgt Pinterest kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Pinterest, detecteert Pinterest bij elke oproep naar onze website door de betrokkene – en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze internetsite – welke specifieke subpagina van onze internetpagina door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld via de Pinterest-component en gekoppeld aan het respectievelijke Pinterest-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Pinterest-knoppen klikt, die op onze website zijn geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Pinterest ontvangt via de Pinterest-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, op voorwaarde dat de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Pinterest is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Pinterest-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Pinterest niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn Pinterest-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De door Pinterest gepubliceerde richtlijn voor gegevensbescherming, die beschikbaar is op https://about.pinterest.com/privacy-policy, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

23. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van Twitter

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke componenten van Twitter geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde ’tweets’ kunnen publiceren en verspreiden, b.v. korte berichten, die beperkt zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor degenen die niet zijn aangemeld bij Twitter. De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien kun je met Twitter een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter-knop) is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch gevraagd om een ​​weergave van de overeenkomstige Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-knoppen vindt u onder https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijdens deze technische procedure krijgt Twitter kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is een doorgifte van de inhoud van deze website om onze gebruikers in staat te stellen deze webpagina in de digitale wereld te introduceren en onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter, detecteert Twitter bij elke oproep van onze website door de betrokkene en voor de gehele duur van hun verblijf op onze internetsite welke specifieke subpagina van onze Internetpagina werd bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld via de Twitter-component en gekoppeld aan het respectieve Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-knoppen klikt, wijst Twitter deze informatie toe aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat de persoonlijke gegevens op.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, voor zover de betrokkene op het moment van het oproepen van onze website bij Twitter is ingelogd. Dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Twitter-component klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van informatie aan Twitter niet wenselijk is voor de betrokkene, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen van zijn Twitter-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van Twitter zijn toegankelijk via https://twitter.com/privacy?lang=en.

24. Gegevensbeschermingsbepalingen over de toepassing en het gebruik van YouTube

Op deze website heeft de verwerkingsverantwoordelijke componenten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportal waarmee video-uitgevers gratis videoclips en andere gebruikers kunnen instellen, die ze ook gratis kunnen bekijken, bekijken en becommentariëren. Met YouTube kun je allerlei soorten video’s publiceren, zodat je via het internetportaal toegang hebt tot zowel volledige films als tv-uitzendingen, maar ook tot muziekvideo’s, trailers en video’s die door gebruikers zijn gemaakt.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. The YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VERENIGDE STATEN.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite, die wordt beheerd door de controller en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt automatisch gevraagd om een ​​weergave van de bijbehorende YouTube-component te downloaden. Meer informatie over YouTube kan worden verkregen onder https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijdens deze technische procedure krijgen YouTube en Google inzicht in welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene is ingelogd op YouTube, herkent YouTube bij elke oproep naar een subpagina die een YouTube-video bevat, welke specifieke subpagina van onze internetsite door de betrokkene is bezocht. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, als de betrokkene op het moment van de oproep naar onze website is ingelogd op YouTube; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie aan YouTube en Google niet wenselijk is voor de betrokkene, kan de levering worden voorkomen als de betrokkene zich afmeldt van zijn eigen YouTube-account voordat een oproep naar onze website wordt gedaan.

De gegevensbeschermingsbepalingen van YouTube, beschikbaar op https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

25. Betaalmethode: Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik van PayPal als een betalingsverwerker

Op deze website heeft de controller geïntegreerde componenten van PayPal. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele privé- of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. PayPal kan ook virtuele betalingen via creditcards verwerken wanneer een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, daarom zijn er geen klassieke rekeningnummers. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen aan derden te triggeren of betalingen te ontvangen. PayPal accepteert ook trustee-functies en biedt kopersbeschermingsservices.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens het bestelproces “PayPal” als betalingsoptie kiest in de online winkel, geven we de gegevens van de betrokkene automatisch door aan PayPal. Door deze betalingsoptie te selecteren, gaat de betrokkene akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking.

De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De verwerking van het koopcontract vereist ook dergelijke persoonlijke gegevens, die verband houden met de respectieve bestelling.

De overdracht van de gegevens is gericht op betalingsverwerking en fraudepreventie. De verwerkingsverantwoordelijke zal met name persoonlijke gegevens aan PayPal doorgeven als er een legitiem belang bij de overdracht wordt gegeven. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, worden door PayPal doorgegeven aan economische kredietbureaus. Deze verzending is bedoeld voor identiteits- en kredietwaardigheidscontroles.

PayPal zal, indien nodig, persoonlijke gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers voor zover dit nodig is om contractuele verplichtingen na te komen of om gegevens in de bestelling te verwerken.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens op elk moment van PayPal in te trekken. Een intrekking heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven in overeenstemming met de (contractuele) betalingsverwerking.

De toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming van PayPal kunnen worden opgevraagd onder https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

26. Wettelijke basis voor de verwerking

Art. 6(1) verlicht. a AVG dient als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is wanneer verwerkingen noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of om een ​​andere dienst te verlenen, is de verwerking op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Is ons bedrijf onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor verwerking van persoonsgegevens vereist is, zoals voor het voldoen aan fiscale verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6(1) verlicht. c AVG.
In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker in ons bedrijf gewond zou raken en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6(1) verlicht. d AVG.
Ten slotte kunnen verwerkingen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Deze rechtsgrondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen, als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de legitieme belangen die door ons bedrijf of door een derde partij worden nagestreefd, behalve wanneer dergelijke belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Dergelijke verwerkingen zijn met name toegestaan ​​omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. Hij was van mening dat een legitiem belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (overweging 47 zin 2 AVG).

27. De legitieme belangen die worden nagestreefd door de controller of door een derde partij

Waar de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG ons legitieme belang is om ons bedrijf uit te voeren ten gunste van het welzijn van al onze medewerkers en de aandeelhouders.

28. Periode waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

De criteria die worden gebruikt om de bewaartermijn van persoonlijke gegevens te bepalen, zijn de respectieve wettelijke bewaartermijnen. Na het verstrijken van die periode, worden de bijbehorende gegevens routinematig verwijderd, zolang deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

29. Verstrekking van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele verplichting; Vereiste die nodig is om een ​​contract aan te gaan; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van dergelijke gegevens

We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele bepalingen (bijv. informatie over de contractpartner).

Soms kan het nodig zijn om een ​​contract af te sluiten dat de betrokkene ons persoonlijke gegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou tot gevolg hebben dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten.

Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, moet de betrokkene contact opnemen met een medewerker. De werknemer verduidelijkt aan de betrokkene of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens gegevens.

30. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf gebruiken we geen automatische besluitvorming of profilering.

Subscribe to our newsletter

Stay up to date about our software updates and exclusive discounts! 

We send out 1 email per month (max) so don’t worry, we won’t spam you! 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van onze software-updates en exclusieve kortingen!

We sturen 1 e-mail per maand (max) dus maak je geen zorgen, we zullen je niet spammen!